Facebook Nongsanxanhcantho.vn Zalo Nongsanxanhcantho.vn Messenger Nongsanxanhcantho.vn 02926 523 523

Chính Sách Bảo Mật

BẢO MẬT THÔNG TIN:

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại nongsanxanhcantho.vn, quý khách có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân. Bao gồm: Họ tên, Địa Chỉ, Số Điện Thoại, Mail, Nội dung khách hàng cần liên hệ.

2- Phạm vi sử dụng thông tin:

Những thông tin khách mà khách hàng cung cấp trên website sẽ được sử dụng vào:

+ Hỗ trợ cho việc hoàn thành giao dịch mua hàng của quý khách.

+ Giải quyết những khiếu nại thắc mắc hoặc tư vấn về sản phẩm, giá cả chất lượng cho khách hàng.

3- Thời gian lưu trữ thông tin:

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ dừng lưu trữ khi quý khách yêu cầu huỷ bỏ khỏi hệ thống bảo mật của nongsanxanhcantho.vn . Trong trường hợp quý khách không có yêu cầu huỷ bỏ thì thông tin của khách hàng vẫn sẽ được bảo mật trên máy chủ nongsanxanhcantho.vn

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

HTX Nông Sản Xanh Cần Thơ

314, đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

+ Người dùng có quyền yêu cầu ban quản trị web chỉnh sửa thông tin của mình trên Website: nongsanxanhcantho.vn

 

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

- Thông tin cá nhân của khách hàng trên nongsanxanhcantho.vn được HTX Nông Sản Xanh Cần Thơ cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của nongsanxanhcantho.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

 -  Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch mua hàng, kiểm tra việc giao nhận hàng tại nongsanxanhcantho.vn

-  Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

-  Có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu bằng văn bản từ cơ quan tư pháp theo qui định của Pháp luật Việt Nam.

- Trong một số trường hợp cần thiết phải cung cấp thông tin khách hàng khác, như các chương trình khuyến mãi có sự tài trợ của một bên thứ ba chẳng hạn, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách hàng trước khi thông tin của quý khách được chia sẻ. Quý khách có quyền quyết định xem có đồng ý chia sẻ thông tin hoặc tham gia hay không.